بررسی حوادث جانی و مالی ناشی از فرو ریختن خانه موجر توسط کارشناس رسمی دادگستری پزشکی

بررسی حوادث جانی و مالی که از فرو ریختن خانه موجر به وجود می آید می تواند توسط کارشناس انجام شود. حوادث و تعمیرات کلی ساختمان بر عهده موجر است. اما گاهی پیش می آید که موجر این هزینه ها را نپذیرد در چنین شرایطی کارشناس موارد مربوط به حوادث را به دقت بررسی کرده و مورد ارزیابی قرار می دهد.

اجاره منازل، ساختمان‌ها و آپارتمان‌های مختلف امری بسیار متداول است. اما همواره در خصوص رابطه موجر و مستاجر اشکالاتی بروز می‌کند. یکی از این اشکالات ناشی از خسارتی است که در اثر فرو ریختن ساختمان ایجاد می‌شود. برای مثال فرض کنید که شما مغازه‌ای را اجاره کرده‌اید اما به دلیل قدیمی بودن ساختمان و یا مشکلاتی از این دست خساراتی به شما وارد می‌شود. فرض کنید باران باعث از بین رفتن اجناس شما شود و یا فرو ریختن آن به شما خسارت مالی و جانی وارد کند. مسئولیت این امر بر عهده مستاجر است یا موجر؟

ارزیابی خسارت جانی و مالی

خسارت جانی و مالی ناشی از ریزش خانه به دلالیل مختلفی چون پوسیدگی، خرابی، فرسودگی و غیره اتفاق بیوفتد با کمک کارشناس تقسیم هزینه می شود و مسئولیت آن مشخص می شود. در مواقعی که خسارت جانی  به وقوع بپیوندد کارشناس رسمی دادگستری پزشکی نسبت به میزان خسارت اظهار نظر می کند. به این صورت است که میزان نقص اعضای بدن و همچنین نوع جراحت توسط پزشک قانونی تعیین می شود و سپس کارشناس علل و علت وقوع را جستجو می کند. در نهایت اظهار نظر می نماید.

خسارت فرو ریختن خانه

چنانچه خانه به طور کامل فروریزد و قابل بهره برداری نباشد در نهایت مستاجر امکان استفاده از خانه را ندارد. در این حالت به موجر حق اجاره پرداخت نمی شود. در خصوص تعیین خسارت فرو ریختن خانه می توان نسبت به وسایل آسیب دیده و میزان مساحت خرابی تحقیق و بررسی نمود.

قانون مالک و مستاجر هزینه تعمیرات

قانون مالک و مستاجر هزینه تعمیرات به دو صورت کلی و فرعی تقسیم می شود. در هزینه های کلی موجر مسئول است و در هزینه های فرعی مستاجر مسئول است. در مواقعی که مستاجر یا موجر نتوانند به خوبی تحلیل نمایند از کارشناس رسمی کمک گرفته می شود. کارشناس می تواند تمامی موارد را بررسی کرده و در نهایت اظهار نظر نماید. بنابراین از لحاظ حقوقی مستاجر باید در صورتی که ساختمان دارای مشکل اساسی است که جان و مال دیگران را تهدید می‌کند آن را اجاره ندهد و یا نسبت به تعمیر آن اقدام نماید. اما در صورتی که برای مثال یک مشکل کوچک سبب خسارت شود علاوه بر این که مسئولیتی بر دوش موجر نیست خسارات وارده به موجر نیز باید توسط مستاجر پرداخت شود.

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان نیز خدمات متنوعی در خصوص ریزش ساختمان بیان می کند. وی می تواند با استفاده از روش های ارزیابی مصالح و قدمت ساختمان نسبت به بررسی کمی و کیفی ساختمان اظهار نظر نماید.

جعل نسخه پزشکی و کارشناس رسمی دادگستری پزشکی پیرا پزشکی دندانپزشکی

جعل نسخه پزشکی که به واسطه برخی افراد سوئ جو در خصوص دریافت داروهای گران قیمت سرطانی و داروی های بیماری های صعب العلاج اتفاق می افتد توسط کارشناس رسمی مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از مسائلی که کارشناس رسمی دادگستری پزشکی پیراپزشکی دندان پزشکی با آن روبروست همین موضوع است. مهم ترین عامل در خصوص جعل نسخ پزشکی امکان دسترسی به مهر پزشک است. شخص می تواند با جعل مهر پزشکی اقدام به جعل نسخه کند و از داروخانه داروها را دریافت نماید. گاهی جاعل نسخه پزشکی پزشکان نظام پزشکی هستند و یا اشخاص عادی می باشند که اقدام به جعل سرنسخه پزشکی و یا مهر نظام پزشکی می کنند. جعل نسخه ها با اهداف گوناگونی انجام می شود.

جاعل نسخه پزشکی به چه کسی گفته می شود؟

جاعل نسخه پزشکی در واقع می تواند به دو حالت متصور شود. جاعل در برخی مواقع پزشک است و در برخی از مواقع اشخاص غیر پزشک. در این خصوص می توان به بررسی هر دو وضعیت اقدام نمود و شرایط مختلفی که پزشک و افراد عادی جاعل هستند را مورد بررسی قرار داد.

زمانی پزشک جاعل شناخته می شود که نسخه ای پزشکی و یا گواهی کاذب صادر نماید. در این راستا شخص عادی با استفاده از گواهی و یا نسخه اقدام به از زیر کار در رفتن، تنبلی، استفاده در خصوص مرخصی و غیره می کند. حال اگر اشخاص عادی جاعل باشند نسبت به جعل نسخه پزشکی اقدام می کنند و با جعل کردن مهر نظام پزشکی و نسخه اقدام به دریافت دارو، فروش دارو و امثالهم می نمایند. چنانچه پزشک جاعل باشد طبق قانون مجرم شناخته می شود و با وی برخورد می شود. اگر پزشک نظامی هم باشد مجازات وی شدید تر خواهد بود.

بررسی جعل نسخه پزشکی

بررسی جعل نسخه پزشکی توسط کارشناس رسمی انجام می گیرد. کارشناس در راستای آن اقدام به تحقیق و استفاده از مستندات می کند. طبق آمار ها و شواهدات می تواند نسبت به جعل نسخه پزشکی و مداخله در امور پزشکی اظهار نظر نماید. کارشناس رسمی دادگستری رشته خط امضاء اثر انگشت در خصوص بررسی این عمل از روش هایی در خصوص موارد مربوط به عمل صورت گرفته انجام می دهد. از جمله موارد مربوط می توان به بررسی سوء نیت و قصد مجرمانه شخص خاطی، شرایط وقوع جرم، علت صدور گواهی کاذب و غیره اشاره نمود.

با توجه به اینکه موارد بسیاری در مورد جعل نسخه پزشکی اتفاق می افتد کارشناس تمامی شرایط و وضعیت را به دقت مورد بررسی و مشاهده عینی قرار می دهد و می تواند نسبت به عمل صورت گرفته اظهار نظر نماید. افرادی که به صورت مداخله در امور پزشکی اقدام به جعل نسخه پزشکی و یا مهر نظام پزشکی می کنند مجرم هستند و مطابق قانون با ایشان برخورد خواهد شد. در صورت نیاز به کارشناس جهت ارزیابی نسخه و دست خط می‌توانید با شماره تلفن‌های موجود تماس حاصل نمائید.

کارشناس رسمی دادگستری پزشکی پیراپزشکی دندانپزشکی و شکایت از دندان پزشکان

شکایت از جامعه دندانپزشکان علی­الخصوص در چند سال منتهی به سال 97 ، آمار و ارقام نسبتا زیادی داشته به گونه ای که در رتبه بندی­هایی که در خصوص آمار پرونده­های موجود در دادگاه­ها و دادسرا­های کشور گزارش شده است؛ جایگاه پرونده های منجر به قصور دندان پزشکان بالاتر از تعداد شکایات و گزارشات از  پزشکان نسبت به سایر رشته ها است و همچنان در صدر قرار دارد؛ به گونه ای که در رقابتی بسیار نزدیک و نفس گیر، بعد از آمار مشابه در رشته های پزشکی زنان، ارتوپدی و جراحی در رتبه چهارم قرار دارد. بسیاری از افراد جهت ارزیابی و مطالبه خسارت خود به کارشناس رسمی دادگستری پزشکی پیراپزشکی دندانپزشکی ما رجوع می‌کنند از این رو در این یادداشت به تفصیل به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

جالب است بدانید که تعداد پرونده های دندان پزشکان در سازمان پزشکی قانونی از سال­های 90 تا کنون بسیار رو به ارتقا بوده و بر مبنای آمار های موجود از سال های 90 تا 93، تعداد این نوع پرونده ها در قصور دندان­پزشکی نسبت به سایرین رشته های پزشکی در صدر قرار دارد.

بر مبنای آمار به دست آمده از سازمان پزشکی قانونی تعداد پرونده های قصور دندان پزشکان در سال 90 ، 3126 مورد گزارش شده است که 46 درصد آن منجر به قصور شده است. در حالی که همین آمار در سال مشابه مثلا  93، 3567 مورد گزارش شده است.

متاسفانه در سازمان پزشکی قانونی، آماری از شکایات و پرونده ها به صورت تفکیک شده نسبت به رشته های تخصصی دندان­پزشکی وجود ندارد، ولی بر اساس تجربه، اکثر پرونده های موجود از دندان­پزشکان که درکمیسیون مربوطه بررسی می شود به سه رشته پروتز، اندو و ایمپلنت خلاصه می­شود.

به طور کلی با وجود گسترش بیش از پیش علم و دانش و آگاهی عموم مردم و ارتقا میزان توقع بیماران برای دریافت بهترین خدمات درمانی و نیز از طرف دیگر، پیشرفت پلکانی علوم دندان پزشکی، وظیفه نه چندان ساده­ای را بر دوش دندان­پزشکان قرار داده است؛ طبیعی است که پیشبرد اهداف بالای علوم پزشکی پیرامون حوزه دندان پزشکی بعضا باعث ایجاد خطاهایی می­شود که مطمئنا از دید بیماران و همراهان وی نادیده نمانده و غالبا این روزها با میزان توقعات آن ها هیچ گونه سنخیتی ندارد.

بدیهی است که آگاهی و اطلاع از مراحل و نحوه شکایات بیماران، نحوه و مدل بررسی شکایات و همچنین نحوه بررسی شکایت های عنوان شده نسبت به مراجع تصمیم گیری؛ پروسه ساده ای نبوده و نیاز به کارشناس مربوط به شکایات از دندان­پزشکان دارد .

دلایل شکایت بیماران از دندان پزشکان

اکثر شکایات و ناملایمتی های بیماران از دولیل بزرگ نشئت می­گیرد:

1 _ مشکل درمانی

2 _ مشکل برخوردی و یا اخلاقی دندان پزشک

مشکلات درمانی و یا آنچه بیمار به عنوان مشکل عنوان می­کند می­تواند نشئت گرفته از تحریکات و یا تشویق­های دیگر همکاران صورت گرفته باشد که البته نباید منکر این شد که واقعا مشکل درمانی نبوده ولیکن اکثریت بیماران فک و دندان تا هنگامی که از جانب کسی یا جایی ترغیب به شکایت نشوند اقدام به چنین حرکتی نمی­نمایند و  غالبا سعی می­کنند که مشکلاتشان را در نزد دندان پزشکشان برطرف کنند؛ مگر آن که با بی اخلاقی و یا بد اخلاقی و بی مسولیتی دندان پزشک روبرو شوند.

همیشه روی گشوده و خوش خلقی بهترین گزینه برای رضایت بیمار است و مانع به وجود آمدن هرگونه شکایات و درگیری می شود.

هر چند در مواردی هم وجود دارد که بیمار علی رغم دریافت درمان کامل، فقط به دلیل عدم رعایت نمودن میزان تعرفه به شکایاتی اقدام نماید.

همچنین می توان با آگاهی دادن به طور کامل به بیمار و همراهانش در مورد موارد مختلفی چون: عوارض احتمالی درمان، روش های جایگزین روش درمان پیش رو و خطرات غیر قابل پیش بینی که ممکن است در حین درمان به وجود بیاید؛ آنان را نسبت به شرایط بیماری بیمارشان آگاه کنند تا از این جهت، بیمار و همراهانش توقعی بالاتر از آن چه که هست، نداشته باشند.

به عنوان مثال افراد زیادی وجود دارند که صرفا برای انجام امور زیبایی به دندان پزشک مراجعه نموده و توقع بالایی از درمان خود دارند و یا حتی چه بسا خودشان نیز از درمانشان رضایت کاملی داشته باشند اما همسرانشان، آنان را ترغیب به شکایت می­کند.

در نتیجه لازم است که دندان­پزشک محترم در خصوص انواع درمان های زیبایی، حتما در حضور همسر شخص توضیحاتی راجع به ریز به ریز درمان ارائه بدهد تا دچار مشکل عمده دندان پزشکان یعنی بالا بردن سطح توقع بیمار با ارائه توضیحات غیر واقعی و یا مثلا استفاده از تصاویر هنر پیشه های سینما برای بیماران ذهنیت و تصور غلطی ایجاد نکند که در غیر این صورت منجر به این می­شود که حتی اگر هم کوچک­ترین خطا در درمان دندان پزشک رخ دهد و یا مطابق با سطح توقع بیمار ، درمان صورت نگیرد ، منجر به شکایت وی از دندان پزشک می­شود.

این نکته نیز حائز اهمیت است که در مواردی از شکایات، پیرامون دندان پزشکان، مربوط به عدم آگاهی کامل آنان از تجهیزات پزشکی در حال استفاده و یا اکثرا استفاده از تجهیزات پزشکی نامرغوب ویا دارای مشکلات فنی و تخصصی است؛ که منجر به نارضایتی و یا متحمل خساراتی در قبال بیماران می­شوند.

لازم به ذکر است تعداد مناسبی از شکایت بیماران از دندان­پزشکان راجع به اعتراضات آن­ها نسبت به هزینه­ها و مخارج درمان آن ها است که با تصور و ذهنیت آنان فاصله زیادی دارد. پس توصیه می­شود در رابطه با هزینه های درمان به شکل شفاف و با وجود مدارک کامل اقدام به درمان شود.

کارشناس مربوط به شکایت از دندان پزشکان با توجه به آگاهی کامل از این نوع مسائل و همچنین با جمع آوری تک تک مدارک لازم در خصوص پرداخت هزینه، جزییات خدمات درمانی وعده داده شده به بیمار، نوع کوتاهی های صورت گرفته در نوع ارائه خدمات درمانی و... اقدام به تهیه گزارش می­کند تا در دادگاه­ها و مجامع قانونی مربوطه، به راحتی فرآیند شکایات را پیش ببرد.

همچنین با توجه به این که در بسیاری از دندانپزشکی‌ها از تجهیزات پزشکی استفاده می‌کنند که در ارائه خدمات تاثیر گذار است می‌توانید جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری رشته تجهیزات پزشکی مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ما تماس حاصل نمائید.

بررسی انواع پروتز و مشکلات آن از سوی کارشناس رسمی دادگستری پزشکی پیراپزشکی دندانپزشکی

اندام ها ممکن است به دلایل مختلف از جمله مادرزادی، تصادف، جنگ یا بیماری از بین بروند و فرد مجبور شود که از پروتز یا همان اندام مصنوعی استفاده نماید. پروتز می تواند جایگزین خوبی برای اندام از دست رفته بدن باشد. به همین دلیل بسیاری از افراد اقدام به انجام پروتز ‌های گوناگون می‌نمایند. بسیاری افراد غیر متخصص و حتی پزشکان به دلایل مختلفی در انجام پروتز قصور می‌کنند و مشکلاتی را برای افراد به وجود می آورند. به همین دلیل شکایت از کیلینیک زیبائی در سال‌های اخیر بسیار زیاد شده است. اما جهت بررسی دقیق این موضوع و کوتاه کردن راه بررسی و مطالبه خسارت می‌توان از کارشناس رسمی دادگستری پزشکی پیراپزشکی دندانپزشکی کمک گرفت. ما در این یادداشت با توجه به شایع شدن تخلفات پزشکی در این حوزه به بررسی موضوعات حول پروتز پرداخته‌ایم.

در ادامه بیشتر در مورد انواع پروتز و مشکلات آن می پردازیم.

  • هدف از ساخت بعضی از پروتزها، زیبایی می باشد و هیچ کاربرد دیگری ندارد. به این نوع پروتز ها، پروتز کاسموس می گویند. پروتز دست، انگشت، گوش، سینه، چانه و غیره در همین دسته قرار می گیرند. به طور مثال ممکن است فرد در اثر تصادف، انگشت خود را از دست بدهد. نداشتن یک انگشت تاثیر زیادی در زیبایی فرد دارد و استفاده کردن از پروتز انگشت تا حدودی این مشکل را برطرف می نماید.
  • بعضی از پروتز ها تاثیری کمی در زیبایی فرد دارند ولی بسیار کاربردی هستند. مثلا فردی که یک پای خود در جنگ از دست داده، در راه رفتن دچار مشکل می گردد. استفاده کردن از پای مصنوعی می تواند او را دوباره به زندگی عادی برگرداند.

عوارض پروتز

  • بسیاری از افراد برای زیبایی از پروتز استفاده می کنند. البته همیشه نتیجه مثبت نمی دهد و گاهی عوارضی را در پی دارد. به طور مثال پروتز های صورت مثل چانه، فک و گونه بسیار پرطرفدار هستند. یکی از عوارض پروتز صورت این است که فرد ممکن است در زمان عمل به ماده بیهوشی حساسیت نشان دهد یا دچار عفوت گردد. از دیگر عوارض پروتز می توان به اختلال در عملکرد ماهیچه ها، فرسایش استخوان به دلیل استفاده از پروتز، نامتقارن شدن صورت و غیره اشاره نمود.
  • هم چنین در صورتی که اندازه پروتز دقیق نباشد، فرد دچار مشکلات بسیاری می گردد. مثلا اگر پای مصنوعی به خوبی با پای فرد هماهنگ نشود، مطمئنا راه رفتن برای شخص دشوار شده و حتی منجر به آسیب های جبران ناپذیری نیز می گردد.

از این رو بسیاری از افرد بعد از انجام پروتز دچار ضایعه‌های بزرگی می‌شوند و اقدام به شکایت از پزشکان می‌نمایند. دریافت گزارش رسمی در خصوص تخلف پزشکان در زمانی که شکایت از جرائم پزشکی بسیار زیاد شده ‌است می‌تواند راه حل کوتاهی برای حل این مشکل باشد.

همانطور که در بالا ذکر شد، ممکن است استفاده از پروتز  باعث بروز مشکلاتی در فرد گردد. مثلا ممکن است بعد از جراحی زیبایی صورت و استفاده از پروتز گونه، متوجه نامتقارن شدن صورت شوید. در این مواقع برای طرح شکایت می توانید به کارشناس رسمی دادگستری رشته تجهیزات پزشکی مراجعه نمایید. کارشناس مجرب با بررسی مواد مورد مصرف در قطعات پزشکی،  طراحی یا تولید اندام مصنوعی و غیره می تواند در این مورد اظهار نظر نماید و به حل اختلاف بپردازد. در صورت نیاز به کارشناس در زمینه مربوطه می توانید با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

کارشناس رسمی دادگستری پزشکی پیراپزشکی دندانپزشکی؛ ارش البکاره چیست و چگونه تعیین می‌شود؟

برای دانستن اینکه ارش البکاره چیست و چگونه تعیین می شود اول باید باید بدانیم که ارش یک نوع دیه است. اگر در تجاوز صورت گرفته، زنای به عنف و اکراه در صورتی که زن باکره باشد، شخص مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در قانون با پرداخت ارش البکاه محکوم می شود.
سالانه افراد زیادی مجبور به پرداخت ارش البکاره می‌شوند. اما تعیین این که میزان ارش البکاره به چه صورتی است و همچنین به چه کسانی تعلق می‌گیرد از موضوعات تخصصی است که کارشناس رسمی دادگستری رشته مامایی در خصوص آن باید اظهار نظر کند.
در معیار تعیین ارش البکاره باید توجه داشت زمانی که بدون انعقاد عقد و بدون آنکه صیغه عقدی خوانده شود و رابطه جنسی شکل بگیرد که همراه با انکار و عدم تمایل زن باشد، در واقع تجاوز محسوب می شود. اگر دختر باکره باشد و این عمل موجب از بین رفتن پرده بکارت او شود باید ارش البکاره که همان خسارت پرده بکارت او می باشد نیز علاوه بر مابقی مجازات ها در قانون پرداخت شود.
ازاله البکاره تنها در صورتی تعلق میگیرد که عمل مقاربت برخلاف میل زن بوده باشد و تجاوز محسوب شود. اگر حیله ای در کار باشد یا خود زن خواستار رابطه زنا باشد و تمایل قلبی داشته باشد ازاله البکاره به او تعلق نمی گیرد.
البته باید توجه داشت که ازاله البکاره می تواتد از راه های دیگری مانند تصادف یا حوادث دیگری نیز صورت پذیرد. ماده 150 قانون دیات اشاره می کند اگر ازاله البکاره با انشگت یا هر چیز دیگری انجام بگیرد و موجب صدمه به مثانه شود، علاوه بر دیه کامل یک انسان شامل مهرالمثل هم خواهد شد.

تعیین ارش البکاره که در ماده 658 قانون دیات به آن اشاره شده است، موجب ضمان مهرالمثل است و هیچ تفاوتی بین عمدی یا غیرعمدی بودن ازاله البکاره وجود ندارد. مسئله دیگر پرداخت ازاله البکارت دختری است که پرده ی بکارت خود را ترمیم کرده است که این پرده بکارت مانند عضو اصلی او محسوب می شود.
در تعیین ارش البکاره باید به دخترانی که به صورت مادر زاده و طبیعی پرده نداشته اند هم همین حکم را دارد؛ یعنی باکره محسوب می شود و خسارت پرده بکارت به آن تعلق میگیرد. منظور از ازاله بکارت فارغ از این است که پرده پاره شده باشد یا پرده انقدر محکم باشد که پاره نشده باشد. در هر دو صورت ازاله بکارت محقق شده است و شامل خسارت می شود.


در معیار تعیین ارش البکاره به نظر برخی فقها میزان ارش البکاره باید برابر با میزان مهرالمثل باشد. این نظر مورد نقد و اشکالات زیادی قرار گرفته است. در ماده 446 قانون مجازات اسلامی نیز گفته شده است که مقام محاسبه کننده و صادر کننده میزان ارش البکاره، باید دادگاه باشد. در این بررسی ها عوامل زوال پرده بکارت در میزان دیه ان بسیار موثر است. میزان دیه ازاله البکاره اگر با نزدیکی همراه با اکراه باشد بسیار بیشتر از دیه ازاله بکارت با عواملی همچون تصادف است.

برای کسب اطلاعات دقیق تر از ارش البکاره و تعیین آن پیشنهاد میکنیم از کارشناسان پزشکی و پیراپزشکی و دندانپزشکی استفاده گنید، البته بررسی های بیشتر و نظارت بر این امور بر عهده کارشناس مامایی است. در صورت نیاز به کارشناس رسمی دادگستری پزشکی پیرا پزشکی دندانپزشکی می‌توانید با شماره تلفن‌های موجود تماس حاصل نمائید.