اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری رشته پیراپزشکی در ارتباط با سن حاملگی

اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته پیراپزشکی در ارتباط با سن حاملگی
 
یکی از حساسترین دعاوی حوزه فعالیتهای پزشکی و پیراپزشکی، تعیین سن حاملگی است زیرا در این دعاویِ تعیین سن حاملگی در عمل سن جنین را نیز تعیین میکند و اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری پیراپزشکی از دو جهت مادر و جنین میتواند مورد استناد محاکم قضائی قرار گیرد.
دعاوی مربوط به سقط جنین و تصادفات منجر به فوت جنین از جمله مهمترین این دعاوی هستند. خصوصا سقط جنین یکی از جرایم خاص زنان است که بیشتر در کشورهای پرجمعیت و ناآگاه نسبت به احکام الهی، گریبانگیر جوامع بشری شده است. برخی از زنان بنابر دلایلی همچون پنهان کردن روابط نامشروع، تنظیم خانواده، فرار از بارداری ناخواسته، فقر و مسائل اقتصادی و یا بی اطلاعی از احکام شرعی، اقدام به سقط جنین عمدی میکنند. در حال حاضر کشورهائی مثل هند، چین، ویتنام، جمهوری آذربایجان و انگلستان و آمریکا در صدر این بحران اجتماعی قراردارند. گفتنی است که براساس نتیجه تحقیقات انجام شده، زنانی که  اعتقادات مذهبی و دینداری کمتری داشته اند گرایش بیشتری به سقط جنین نشان داده اند.

 اما حساسیت موضوع از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است و آن اینکه در این موارد نه تنها مراحل رشد جنین از دید علم پزشکیHuman Embryology)  باید مد نظر باشد، بلکه بایستی احکام فقهی مرتبط با مراحل رشد جنین را نیز در اظهار نظر کارشناسی دخیل کرد. چرا که بسیاری از احکام در رابطه با دیات و سقط جنین براساس تعاریف فقهی مراحل رشد مثل نطفه، علقه، مضغه، لحم و عظام است و باید مراحل رشد را بر این تعاریف مطابق داد. به عنوان مثال فقیه میگوید دیه جنین در مرحله نطفه 20 مثقال شرعی طلا و یا در مرحله علقه 40 مثقال است. اما پزشک متخصص مراحل رشد را در ابتدای دوره بارداری شامل دوره زیگوت، مورولا و لانه گزینی میداند. اخیرا تحقیقات و فعالیتهای پژوهشی خاصی برای تطبیق تعاریف فقهی مراحل رشد جنین با تعاریف پزشکی امروزی صورت گرفته است. البته در حال حاضر تقسیم بندی هائی با فواصل چهل روزه برای مراحل رشد تعیین شده که کارشناس دادگستری پیراپزشکی تنها تعداد روز پس از وقوع حاملگی را تشخیص میدهد و مابقی کار به عهده قاضی است.

با این وجود تعیین تعداد روز گذشته از شروع حاملگی کاری ساده ای نیست. البته در حال حاضر به کمک آزمایشهای دقیق همچون اندازه گیری میزان هورمون HCG در ادرار با استفاده از روشهای سرلوژی میتوان سن حاملگی را با دقت بالائی تخمین زد. سونوگرافی و تشخیص ساک حاملگی از این طریق نیز از دیگر ابزارهای کمکی برای تعیین سن حاملگی است که به کمک تشخیص کارشناس رسمی پیراپزشکی می‌آید. از آنجائی که پس از دمیدن روح در کالبد جنین،  دیه کامل یک انسان به جنین تعلق میگیرد، تشخیص سن حاملگی از حساسیت بالائی برخوردار است.

کاملا مشخص است که در این رشته تخصصی مهارت و تجربه کارشناس رسمی دادگستری پیراپزشکی بسیار حائز اهمیت است چرا که جدای از مسائل حقوقی با عرض و آبروی طرفین دعوا نیز مرتبط است و یک تشخیص نادرست میتواند عواقب اسفباری به دنبال داشته باشد.

چکیده: تعیین سن حاملگی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته پیراپزشکی یکی از وظایف حساس و خطیر کارشناسان این حوزه است که باید با استفاده از ابزارهای نوین پزشکی مراحل رشد جنین را تشخیص داده و سپس با تطبیق آن با تعاریف فقهی رشد جنین، نظر خود را اعلام نمایند