نظرکارشناس رسمی دادگستری پزشکی در مورد قصورات پزشکی

قصور پزشکی:برطبق نظر کارشناس رشته پزشکی قصور به معنای کوتاهی کردن در شغل می باشد وپزشک بر اساس نوع قصوری که انجام داده است مجازات می شود.قصور و تقصیر با هم فرق می کند . وقتی حرف از تقصیر می زنند به این معناست که فرد این کار را عمدا انجام داده است ولی قصور به معنای غفلت می باشد و فرد این کار را از عمد انجام نداده است.

شرایط لازم برای اثبات قصور پزشکی:از نظر کارشناس رسمی رشته پزشکی برای این که قصور اثبات شود باید پزشک وظیفه ی مراقبت از بیمار را گرفته باشد و در انجام وظایف تخطی کرده باشد و این تخطی باعث آسیب به مریض شده باشد . بنابه نظر کارشناس دادگستری رشته پزشکی با توجه به ماده ی 336 ،قصور پزشکی شامل 4 عنوان بی اختیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می باشد که در ادامه هر کدام را توضیح می دهیم :

1)بی احتیاطی یا سهل انگاری:عملی است که از نظر علم و حرفه ی پزشکی نباید انجام شود ولی به دلیل بی دقتی و بی توجهی پزشک انجام می شود . مثل جا گذاشتن گاز یا لنگاز و یا سوزن در شکم بیمار ،مصرف بیش از حد دارو در بیهوش کردن بیمار و ...

2)بی مبالاتی : به معنای کاری است که باید انجام گرفته شود اما به دلیل غفلت پزشک انجام نشده است.مثل انجام  ندادن آزمایش های لازم قبل از عمل یا انجام ندادن تست حساسیت قبل از دادن داروهایی که احتمال حساسیت و مرگ و شوک را خواهند داشت و ....

3)عدم مهارت :پزشک مهارت تخصصی کافی برای انجام آن کار را ندارد . مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری پزشکی اگر پزشک در طی درمان به عدم کفایت علم ومهارت خود پی ببرد و برای کاهش و جلوگیری از خطر و عارضه و صدمه به بیمار از همکاران با تجربه ی خود کمک بخواهد و آن را درمان و خطر را برطرف کند،قصور خود را کاهش داده است.مدرک پزشک نشان دهنده ی مهارتش می باشد لذا نمی توان پزشک را ناتوان شمرد مگر در صورتی که پزشک در زمینه هایی که در آن تخصص نداشته دخالت کند و عوارض و صدمات برای بیمار بوجود بیاورد .

4)عدم رعایت نظامات دولتی :عدم توجه به قوانین و مقررات نظام پزشکی و دستورالعمل های وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وبخشنامه های مراکز علمی و درمانی است که علاوه بر مجازات کیفری و جبران خسارات به تنبیه هم کشیده می شود.مثلا عدم توجه به بخشنامه ای در رابطه با عدم تزریق دیکلوفناک به بیماران زیر 13سال که اگر باعث فلجی وی شود فرد مقصر می باشد.

قانون های مجازات در هنگام قصور پزشکی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته پزشکی : براساس ماده ی 296 اگر بی احتیاطی ، عدم مهارت ،عدم رعایت نظامات دولتی  و بی مبالاتی پزشکان منجر به مرگ یا آسیب به بیمار شوند، این کار عمدی محسوب می شود.
کارشناس رسمی دادگستری بر طبق ماده 616 در صورتی که قتل غیر عمد به دلیل بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا به دلیل مهارت نداشتن در آن کار یا به دلیل رعایت نکردن نظامات اتفاق بیفتد به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ‌محکوم خواهد کرد مگر اینکه خطای محض باشد. تبصره ی این ماده : قوانین این ماده قتل غیر عمد در اثر تصادف‌رانندگی را شامل نمی‌شود.